Hírek

XII. PhD. - Fiatal Kutatók -  Konferencia

Nemzetközi tudományos tanácskozás – sorozatunk nagysikerű XII. Konferenciáját az Egyesület Elnökségének PhD-szekciója szervezte meg Budapesten, a XI. ker. Zsombolyai u. 6. alatt,

2016. április 02.-án, szombaton.

Az eddigi konferenciákhoz hasonlóan most is magas szintű szakmai tanácskozás részesei lehettünk, nagyon tehetséges fiatalok előadásait hallgathattuk meg. A mostani Konferenciánk különlegességei a Mentor program résztvevőinek előadásai voltak. Küldetésünk szerint Egyesületünk e konferenciával is segítheti a kutatások iránt elkötelezett fiatalok tudományos jövőjét.

Hagyományaink szerint a Konferencia plenáris üléssel kezdődött, amelyen Prof. Dr. Vámos Tibor akadémikus "Ember-Gép. Mesterséges intelligencia?" címen tartott lebilincselő előadást. A nemzetközi hírű tudós bevezetője után a résztvevők tettek fel kérdéseket, s ezek megválaszolásával folytatódott a tudományos tanácskozás. 

 

A résztvevő PhD-hallgatók, kutatói jövőre készülő mesterszakos diákok és a külön szekcióban dolgozó mentoráltak nagy, egyedülálló élményként minősítették a polihisztor tudóssal való találkozást.

Hagyományosan együttműködő partnereink:

 • TIT Stúdió Egyesület
 • Kocka Kör Tehetséggondozó Kultúrális Egyesület
 • Anyaoltalmazó alapítvány
 • Különös Bánásmód interdiszciplinális folyóirat (DE)
 • Mindennapi Pszichológia
 • Layer Kft.

E konferencia keretében mutatta be a „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért” NTP-FTH-15-0075 számú (Különös Bánásmód) mentor programban résztvevő, tudományos jövőt tervező 18 fiatal a 6 mentor segítségével folytatott kutatásaik aktuális eredményeit. A 2015. júliusától 2016. június végéig tervezett projekt a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségével valósul meg.

      

A „Fiatal tehetségek a különleges bánásmódot igénylőkért” 

támogatott pályázati program lényege 

 

Szakmai műhely és kiegészítő tevékenységek keretében fiatal felnőtt tehetségek hozzásegítése a különleges bánásmóddal kapcsolatos kutatás végzéséhez, lektorált tudományos publikáció megjelentetéséhez, nemzetközi tudományos konferencián történő prezentációhoz, s ezen keresztül társadalmi érzékenyítésük a különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű és/vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és/vagy tehetséges) személyekkel kapcsolatban. 

Célunk a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalásának, érzékenyítésének elősegítése a különleges bánásmódot igénylő személyek iránt. 

 

 A program során alkalmazott tevékenységek és módszerek: 

 1. Fiatal felnőtt tehetségek által alapított három szakmai műhely létrehozása, működtetése tehetséggondozó mentorok bevonásával: SNI, BTM, Tehetség témakörökben.
 2. Műhelymunka keretében a fiatal felnőtt tehetségek által végzett tudományos kutatómunka mentorálása. 

Kiegészítő tevékenységként az alábbi eredményekre is számíthatunk: 

 • A kutatómunka eredményeinek publikálása konferenciaprezentációk formájában. 
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása szakcikkekben, tanulmányokban 
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása szerkesztett kiadványban 
 • A kutatómunka eredményeinek publikálása video megosztó porton közreadott kisfilm formájában  

A program során a fiatal felnőtt tehetségek kutató munkáját a programba bevont szakemberek, mint tehetséggondozó mentorok, tutorok támogatják. Lényegesnek tartjuk, hogy a mentorok facilitáló tanári attitűddel forduljanak mentoráltjaik felé, tág teret engedve azok kezdeményezéseinek.

         

  


e-mail: elnök: info@peme.hu, iroda: office@peme.hu
Valid XHTML 1.0 | Valid CSS 2.1
get!HOST webhosting